Το Έργο

Τίτλος Έργου:

EGF/2017/003 GR-Attica retail

Απευθύνεται σε:

Πρώην εργαζόμενους των εταιρειών:

·         «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.Ε. (περιλαμβανομένης της εταιρείας με την επωνυμία ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ Α.Ε».)

·         DIXONS SOUTH – EAST EUROPE AEBE

·         MEDIA SATURN

·         ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΛΛΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

·         ΑΤΗΝΗ ΧΟΝΤΟΣ Α.Ε.Ε. ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

·         ΑΔΕΛΦΟΙ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕ

·         METRO AEBE

·         NOTOS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΕΒΕ

·         PET CITY ΑΕΒΕ.

Οι παραπάνω εταιρείες είναι όλες του κλάδου με τίτλο: «Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών» (κλάδος οικονομικής δραστηριότητας με δευτεροβάθμιο κωδικό 47 κατά τη στατιστική ταξινόμηση των οικονομικών δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (NACE), αναθ. 2).

Σκοπός του Έργου:

Το Έργο στοχεύει στην ενίσχυση 725 απολυμένων ατόμων από τις παραπάνω εταιρείες και στη στήριξή τους για επανένταξη στην αγορά εργασίας, είτε ως εργαζόμενοι είτε ως αυτοαπασχολούμενοι.

Περιφέρειες υλοποίησης:

Το Έργο θα υλοποιηθεί στις ακόλουθες 11 Περιφέρειες επιπέδου NUTS 2:

EL11 – Aνατολική Μακεδονία, Θράκη (Anatoliki Makedonia, Thraki), EL12 – Κεντρική Μακεδονία (Kentriki Makedonia), EL13 – Δυτική Μακεδονία (Dytiki Makedonia), EL14 – Θεσσαλία (Thessalia), EL21 – Ήπειρος (Ipeiros), EL23 – Δυτική Ελλάδα (Dytiki Ellada), EL24 – Στερεά Ελλάδα (Sterea Ellada), EL25 – Πελοπόννησος (Peloponnisos), EL30 – Aττική (Attiki), EL42 – Νότιο Αιγαίο (Notio Aigaio), EL43 – Κρήτη (Kriti).

Διάρκεια υλοποίησης:

Το Έργο θα υλοποιηθεί έως την 13η Ιουλίου 2019.

Συγχρηματοδότηση:

Το Έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 4.915.250,00€ και καλύπτεται κατά 60% από τη χρηματοδοτική συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Ταμείου (ΕΤΠ) και κατά 40% από εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Δείτε:

Στόχοι του Έργου

Ενέργεια Α: Επαγγελματική Συμβουλευτική

Η Ενέργεια Α παρέχει εξατομικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής στους ωφελούμενους του έργου με στόχο την υποστήριξή τους στην εξεύρεση καλύτερης ή πιο σταθερής εργασίας, ή/και την ανάπτυξη επαγγελματικής/επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Η ενέργεια υλοποιείται εξατομικευμένα σε στάδια για κάθε ωφελούμενο άτομο λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα ατομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά, ανάγκες και επιδιώξεις του κάθε ατόμου σε συνδυασμό με τις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας.
Για κάθε ωφελούμενο, θα καταρτιστεί ατομικό σχέδιο δράσης για την επανένταξή του στην αγορά εργασίας και για όσους ωφελούμενους ενδιαφέρονται, θα εκπονηθούν επιχειρηματικά σχέδια (business plans) για την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Τα στάδια υλοποίησης της Ενέργειας είναι:
Α1: Υποδοχή, καταγραφή και διερεύνηση των αναγκών κάθε ωφελούμενου
Α2: Προσωπικός και επαγγελματικός απολογισμός
Α3: Διαδικασία προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης
Α4: Ανάπτυξη και επεξεργασία του ατομικού σχεδίου δράσης
Α5: Παρακολούθηση/υποστήριξη των ωφελούμενων

Ενέργεια Β: Επαγγελματική Κατάρτιση

A) προγράμματος συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, με γνώμονα τα προσόντα και τις ανάγκες των ωφελούμενων και της αγοράς εργασίας, επαγγελματικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες σύγχρονων ειδικοτήτων, όσο και σε οριζόντιες, όπως είναι οι ψηφιακές δεξιότητες, οργάνωσης και διαχείρισης χρόνου, επικοινωνίας κ.α. και οδηγεί σε πιστοποίηση, εφόσον είναι εφικτό και επιθυμητό.
Β) παρακολούθηση εξειδικευμένου προγράμματος κατάρτισης, επιμόρφωσης,
εκπαίδευσης της προσωπικής επιλογής του ωφελούμενου, όπως παρακολούθηση
προγράμματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο,
μεταλυκειακής εκπαίδευσης, μαθήματα οδήγησης για επαγγελματική άδεια οδήγησης κ.α.

Ενέργεια Γ: Προώθηση Επιχειρηματικότητας

Η Ενέργεια Γ αφορά στην επιδότηση σύστασης επιχείρησης με στόχο την ανάπτυξη
βιώσιμης και υγιούς και επιχειρηματικότητας.
Στο πλαίσιο της Ενέργειας Γ, υλοποιούνται τα Επιχειρηματικά Σχέδια που εκπονήθηκαν
κατά την Ενέργεια Α και επιδοτούνται μέχρι του ποσού των 15.000€, με δημόσια
χρηματοδότηση σε ποσοστό 100% επί των επιλέξιμων δαπανών των επιχειρηματικών
σχεδίων, ως συνεισφορά για την κάλυψη των δαπανών σύστασης της επιχείρησης με
προϋπόθεση οι δικαιούχοι να διατηρήσουν την επιχείρησή τους τουλάχιστον ένα έτος.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ <<ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΑΣ>> ΕΝΕΡΓΕΙΑ Γ

Ενέργεια Δ: Επιδότηση θέσεων εργασίας

Η Ενέργεια Δ αφορά στην επιδότηση εργοδοτών ως κίνητρο πρόσληψης για έξι μήνες, υπό την προϋπόθεση ότι θα διατηρήσουν τη σύμβαση για τον δικαιούχο του ΕΤΠ για έξι επιπλέον μήνες μετά τη λήξη της επιδότησης.

Συχνές Ερωτήσεις

Τι είδους στήριξη μπορεί να παρέχει το ΕΤΠ;

Το ΕΤΠ μπορεί να συγχρηματοδοτεί δέσμη μέτρων, όπως ενδεικτικά:

  • βοήθεια για αναζήτηση εργασίας
  • συμβουλές σε θέματα επαγγελματικής σταδιοδρομίας
  • εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση και επανακατάρτιση
  • υπηρεσίες επαγγελματικής καθοδήγησης
  • επιχειρηματικότητα και σύσταση επιχείρησης.

Επιπλέον, το ΕΤΠ μπορεί να παρέχει επιδόματα κατάρτισης και κινητικότητας/μετεγκατάστασης, ημερήσια αποζημίωση, ή παρόμοιες μορφές στήριξης.

Δεν συγχρηματοδοτεί μέτρα κοινωνικής προστασίας, όπως συντάξεις ή παροχές ανεργίας.

Το ΕΤΠ δεν χρηματοδοτεί τη διατήρηση σε λειτουργία, τον εκσυγχρονισμό ή τη διαρθρωτική προσαρμογή μιας επιχείρησης

Πότε γίνεται Ενεργοποίηση του ΕΤΠ;

Παρέχεται χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ όταν πληρούνται κατά κανόνα οι παρακάτω προϋποθέσεις:  

  • Η απόλυση, λόγω πλεονασμού, τουλάχιστον 500 εργαζομένων ή αυτοαπασχολούμενων (η δραστηριότητα των οποίων έχει παύσει) για περίοδο αναφοράς τεσσάρων μηνών από  μία επιχείρηση κράτους μέλους (κύρια επιχείρηση). Σε αυτόν τον αριθμό συμπεριλαμβάνονται και όσοι εργαζόμενοι χάνουν τη δουλειά τους και αυτοαπασχολούμενοι παύουν τη δραστηριότητά τους ως προμηθευτές ή παραγωγοί κάποιου από τα επόμενα στάδια του προϊόντος με την προϋπόθεση ότι η απόλυση ή παύση της δραστηριότητας σχετίζεται άμεσα με τις απολύσεις στην κύρια επιχείρηση.
  • Η απόλυση λόγω πλεονασμού τουλάχιστον 500 εργαζομένων ή αυτοαπασχολούμενων (των οποίων η δραστηριότητα έχει παύσει) για περίοδο αναφοράς εννέα μηνών, ιδιαίτερα σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται όλες στον ίδιο οικονομικό τομέα (στον ίδιο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας), που ορίζεται στο επίπεδο υποδιαίρεσης της NACE αναθ. 2 και είναι εγκατεστημένες σε μία περιφέρεια ή σε δύο συνορεύουσες περιφέρειες, όπως καθορίζονται στο επίπεδο NUTS 2 ή σε περισσότερες από δύο συνορεύουσες περιφέρειες, όπως καθορίζονται στο επίπεδο NUTS 2, υπό την προϋπόθεση ότι πλήττονται πάνω από 500 εργαζόμενοι ή αυτοαπασχολούμενοι σε δύο περιφέρειες συνδυασμένα.

Επιπλέον:

Υπό συγκεκριμένες συνθήκες, το ΕΤΠ μπορεί στο πλαίσιο ενός έργου, να παρέχει στήριξη  ταυτόχρονα και σε νέους που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης σε περιοχές με υψηλή ανεργία νέων μπορούν, επίσης να ενισχυθούν από το ΕΤΠ σε αριθμό ισοδύναμο με αυτόν των εργαζομένων που λαμβάνουν στήριξη στις περιοχές αυτές.

Σε τι διαφέρει το ΕΤΠ από τα διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία της ΕΕ;

Τα διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία της ΕΕ και ιδίως το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ακολουθούν μια μακροπρόθεσμη προσέγγιση στρατηγικού χαρακτήρα. Στόχος είναι η πρόβλεψη και διαχείριση του κοινωνικού αντίκτυπου των βιομηχανικών αλλαγών, μέσα από δραστηριότητες όπως η διά βίου μάθηση και η συνεχιζόμενη κατάρτιση.

Το ΕΤΠ παρέχει στους εργαζομένους άμεση και έκτακτη στήριξη για καθορισμένη χρονική διάρκεια και μόνο για μια φορά.

Η λειτουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση τίθεται σε εφαρμογή στις περιπτώσεις μαζικής απόλυσης τουλάχιστον 500 εργαζομένων από μια μεμονωμένη εταιρεία (συμπεριλαμβανομένων των προμηθευτών και των παραγωγών στα επόμενα στάδια παραγωγής) ή απόλυσης μεγάλου αριθμού εργαζομένων από έναν συγκεκριμένο κλάδο σε μια ή περισσότερες όμορες περιφέρειες.