Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για τους απολυμένους εργαζόμενους (EΤΠ)

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για τους απολυμένους (EΤΠ) παρέχει έκτακτη και άμεση στήριξη σε άτομα που χάνουν τη θέση εργασίας τους είτε εξαιτίας σημαντικών διαρθρωτικών αλλαγών στο παγκόσμιο εμπόριο λόγω παγκοσμιοποίησης, π.χ. όταν κλείνει μια μεγάλη επιχείρηση ή μεταφέρεται η παραγωγή σε χώρες εκτός ΕΕ, είτε εξαιτίας της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ_ΕΤΠ (ΕΕ) (2021-2027)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΤΠ (2014-2020)

Τελευταία νέα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ με κωδικό EGF/2021/008/ EL Attica Electrical Equipment Manufacturing»

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ», (Κ.Δ.Β.Μ.), στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης (Πρότασης) «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ EGF/2021/008/ EL […]

Νέο έργο ΕΤΠ: EGF/2021/008/ EL Attica Electrical Equipment Manufacturing

Τίτλος Έργου: EGF/2021/008/ EL Attica Electrical Equipment Manufacturing   Απευθύνεται σε πρώην εργαζόμενους των εταιρειών: «BSH ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝ. ΒΙΟΜ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στην περιφέρεια επιπέδου […]

Παράταση υποβολής Προτάσεων στο έργο με κωδικό «EGF/2021/008/ EL Attica Electrical Equipment Manufacturing».

Τροποποίηση της υπ. αριθμ. πρωτ. 2.4432/23-09-2022 (ΑΔΑ: ΑΖΒ46ΜΤΛΚ-ΖΜ4) Ανοικτής Πρόσκλησης για την υλοποίηση μέρους των Ενεργειών στο έργο με κωδικό «EGF/2021/008/ EL Attica […]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ «EGF/2021/008/ EL Attica Electrical Equipment Manufacturing

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ «EGF/2021/008/ EL Attica Electrical Equipment Manufacturing