Οριστικός Κατάλογος Α Σταδίου επιλεξιμότητας επιχειρηματικών σχεδίων του έργου EGF/2021/008/ELAttica Electrical Equipment Manufacturing

Οριστικός Καταλόγου Α΄ Σταδίου επιλεξιμότητας επιχειρηματικών σχεδίων στο πλαίσιο υλοποίησης της Ενέργεια Γ: «Συνεισφορά για σύσταση επιχείρησης» για το Έργο με Κωδικό: «Οριστικός Κατάλογος Α Σταδίου ΕΤΠ» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για τους απολυμένους εργαζόμενους, περιόδου 2021-2027.     

Προσωρινός Κατάλογος Α΄ Σταδίου επιλεξιμότητας επιχειρηματικών σχεδίων για το Έργο με Κωδικό: «EGF/2021/008/ELAttica Electrical Equipment Manufacturing»

Πρόσκληση Υποβολής Αιτημάτων συμμετοχής στην «Ενέργεια Γ: Συνεισφορά για σύσταση επιχείρησης» για τη χρηματοδότηση των επιχειρηματικών σχεδίων των ωφελούμενων του έργου «EGF/2021/008/ELAttica Electrical Equipment Manufacturing»

Πρόσκληση Υποβολής Αιτημάτων συμμετοχής στην «Ενέργεια Γ: Συνεισφορά για σύσταση επιχείρησης» για τη χρηματοδότηση των επιχειρηματικών σχεδίων των ωφελούμενων του έργου «EGF/2021/008/ELAttica Electrical Equipment Manufacturing»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ με κωδικό EGF/2021/008/ EL Attica Electrical Equipment Manufacturing»

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ», (Κ.Δ.Β.Μ.), στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης (Πρότασης) «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ EGF/2021/008/ EL Attica Electrical Equipment Manufacturing» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (έργο) με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ 27 ΤΗΣ NACE ΑΝΑΘ. 2 (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ) ΣΤΗΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ NUTS 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (EL30)», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για τους απολυμένους εργαζόμενους (ΕΤΠ) περιόδου 2021-2027», προβαίνει στη δημοσίευση δημόσιας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση Μητρώου Ωφελούμενων του έργου, αποκλειστικά από τους 206 πρώην εργαζόμενους, που απολύθηκαν, κατά την περίοδο 01/04/2021 έως 01/10/2021, από εταιρίες του κλάδου 27 ΤΗΣ NACE ΑΝΑΘ. 2 με τίτλο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, στην περιφέρεια Αττικής.

Ειδικότερα η Πρόσκληση αφορά σε:

 • Εκατόν εξήντα έξι (166) εργαζόμενους, που απολύθηκαν από την επιχείρηση «BSH ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝ. ΒΙΟΜ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στην περιφέρεια επιπέδου NUTS 2 EL30 – Αττική (Attiki)
 • Έξι (6) εργαζόμενους, που απολύθηκαν από την επιχείρηση «NEXANS ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΒΕ» στην περιφέρεια επιπέδου NUTS 2 EL30 – Αττική (Attiki)
 • Εφτά (7) εργαζόμενους, που απολύθηκαν από την επιχείρηση «SAMMLER Β. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ» στην περιφέρεια επιπέδου NUTS 2 EL30 – Αττική (Attiki)
 • Έξι (6) εργαζόμενους, που απολύθηκαν από την επιχείρηση «SELLER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ» στην περιφέρεια επιπέδου NUTS 2 EL30 – Αττική (Attiki)
 • Έντεκα (11) εργαζόμενους, που απολύθηκαν από την επιχείρηση «ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – G.E.M.A.» στην περιφέρεια επιπέδου NUTS 2 EL30 – Αττική (Attiki)
 • Δέκα (10) εργαζόμενους, που απολύθηκαν από την επιχείρησηΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ_Attica Electrical Equipment Manufacturing «ΜΑΒΗΛΕΚ ΑΒΕΕ» στην περιφέρεια επιπέδου NUTS 2 EL30 – Αττική (Attiki)

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ», (Κ.Δ.Β.Μ.) καλεί τους ως άνω ενδιαφερόμενους να ενημερωθούν για το έργο και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής σε αυτό, από 31/03/2023 έως 30/04/2023.

Νέο έργο ΕΤΠ: EGF/2021/008/ EL Attica Electrical Equipment Manufacturing

Τίτλος Έργου:

EGF/2021/008/ EL Attica Electrical Equipment Manufacturing

 

Απευθύνεται σε πρώην εργαζόμενους των εταιρειών:

 • «BSH ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝ. ΒΙΟΜ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στην περιφέρεια επιπέδου NUTS 2 EL30 – Αττική (Attiki)
 • «NEXANS ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΒΕ» στην περιφέρεια επιπέδου NUTS 2 EL30 – Αττική (Attiki)
 • «SAMMLER Β. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ» στην περιφέρεια επιπέδου NUTS 2 EL30 – Αττική (Attiki)
 • «SELLER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ» στην περιφέρεια επιπέδου NUTS 2 EL30 – Αττική (Attiki)
 • «ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – G.E.M.A.» στην περιφέρεια επιπέδου NUTS 2 EL30 – Αττική (Attiki)
 • «ΜΑΒΗΛΕΚ ΑΒΕΕ» στην περιφέρεια επιπέδου NUTS 2 EL30 – Αττική (Attiki)

Οι παραπάνω εταιρείες είναι όλες του κλάδου με τίτλο: «Κατασκευή Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού» (κλάδος οικονομικής δραστηριότητας με δευτεροβάθμιο κωδικό 27 κατά τη στατιστική ταξινόμηση των οικονομικών δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (NACE), αναθ. 2), που έχουν παύσει τη δραστηριότητά τους, είτε έχουν απολύσει εργαζόμενους κυρίως λόγω έλλειψης αναβαθμισμένων δεξιοτήτων και ανάγκης των εταιρειών για μεταβολή στην ψηφιακή ταυτότητα και τον αυτοματισμό.

 

Σκοπός του Έργου:

Σκοπός του ΕΤΠ είναι η παροχή έκτακτης και άμεσης υποστήριξης στα απολυμένα άτομα (206).

 

Ενέργειες Έργου:

Οι Ενέργειες που συνιστούν το εγκεκριμένο Έργο είναι οι εξής:

Ενέργεια Α΄ – Επαγγελματική Συμβουλευτική, η οποία περιλαμβάνει τέσσερα στάδια.

Ενέργεια Β1΄- Κατάρτιση σε ψηφιακές δεξιότητες

Ενέργεια Β2΄ – Εξειδικευμένη Επαγγελματική Κατάρτιση / Εκπαίδευση

Ενέργεια Β3΄ – Διετή προγράμματα σπουδών

Ενέργεια Γ΄ – Συνεισφορά για σύσταση επιχείρησης.

 

Συγχρηματοδότηση:

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου που έχει εγκριθεί με την αριθμ. (ΕΕ) 2022/1163 της 23ης Ιουνίου 2022 Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για τους απολυμένους εργαζόμενους, ανέρχεται σε 1.759.800,00 ευρώ και ο συνολικός προϋπολογισμός των ενεργειών (Α΄, Β1΄, Β2΄ & Β3΄) ανέρχεται στο ποσό των 1.425.800,00 ευρώ και συγχρηματοδοτείται κατά 85% από τη χρηματοδοτική συνεισφορά του ΕΤΠ 2021-2027 και κατά 15% από πόρους του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (εφεξής ΠΔΕ).

 

Φορέας υλοποίησης Ενεργειών Α΄, Β1΄, Β2΄ & Β3΄:

«ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.»

Επικοινωνία

Φερρών 16, 10434

210 8838540

210 8838544

[email protected]

url: https://www.dimitra.gr/

ΨΖ2Η46ΜΤΛΚ-ΡΛΞ Απόφαση Ένταξης EL Attica electical equipment manufacturing

Παράταση υποβολής Προτάσεων στο έργο με κωδικό «EGF/2021/008/ EL Attica Electrical Equipment Manufacturing».

Τροποποίηση της υπ. αριθμ. πρωτ. 2.4432/23-09-2022 (ΑΔΑ: ΑΖΒ46ΜΤΛΚ-ΖΜ4) Ανοικτής Πρόσκλησης για την υλοποίηση μέρους των Ενεργειών στο έργο με κωδικό «EGF/2021/008/ EL Attica Electrical Equipment Manufacturing» ως προς την καταληκτική ημερομηνία για την ηλεκτρονική και έντυπη υποβολή των προτάσεων.

Νέα καταληκτική ημερομηνία για την ηλεκτρονική και έντυπη υποβολή των προτάσεων η 15η Νοεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00.

Τροποποίηση Πρόσκλησης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ «EGF/2021/008/ EL Attica Electrical Equipment Manufacturing

Ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση μέρους ενεργειών στο έργο με κωδ.EGF/2021/008/EL Attica Electrical Equipment Manufacturing

Κατεβάστε την πρόσκληση από εδώ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ EGF/2021/008/ EL Attica Electrical Equipment Manufacturing

Προκήρυξη για την παροχή υπηρεσιών Συμβούλου για το έργο «EGF/2018/003GR/Attica Publishing»

Νέο πρόγραμμα απασχόλησης για πρώην εργαζόμενους σε εκδοτικές εταιρίες της Αττικής