ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ με κωδικό EGF/2021/008/ EL Attica Electrical Equipment Manufacturing»

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ», (Κ.Δ.Β.Μ.), στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης (Πρότασης) «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ EGF/2021/008/ EL Attica Electrical Equipment Manufacturing» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (έργο) με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ 27 ΤΗΣ NACE ΑΝΑΘ. 2 (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ) ΣΤΗΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ NUTS 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (EL30)», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για τους απολυμένους εργαζόμενους (ΕΤΠ) περιόδου 2021-2027», προβαίνει στη δημοσίευση δημόσιας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση Μητρώου Ωφελούμενων του έργου, αποκλειστικά από τους 206 πρώην εργαζόμενους, που απολύθηκαν, κατά την περίοδο 01/04/2021 έως 01/10/2021, από εταιρίες του κλάδου 27 ΤΗΣ NACE ΑΝΑΘ. 2 με τίτλο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, στην περιφέρεια Αττικής.

Ειδικότερα η Πρόσκληση αφορά σε:

  • Εκατόν εξήντα έξι (166) εργαζόμενους, που απολύθηκαν από την επιχείρηση «BSH ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝ. ΒΙΟΜ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στην περιφέρεια επιπέδου NUTS 2 EL30 – Αττική (Attiki)
  • Έξι (6) εργαζόμενους, που απολύθηκαν από την επιχείρηση «NEXANS ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΒΕ» στην περιφέρεια επιπέδου NUTS 2 EL30 – Αττική (Attiki)
  • Εφτά (7) εργαζόμενους, που απολύθηκαν από την επιχείρηση «SAMMLER Β. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ» στην περιφέρεια επιπέδου NUTS 2 EL30 – Αττική (Attiki)
  • Έξι (6) εργαζόμενους, που απολύθηκαν από την επιχείρηση «SELLER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ» στην περιφέρεια επιπέδου NUTS 2 EL30 – Αττική (Attiki)
  • Έντεκα (11) εργαζόμενους, που απολύθηκαν από την επιχείρηση «ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – G.E.M.A.» στην περιφέρεια επιπέδου NUTS 2 EL30 – Αττική (Attiki)
  • Δέκα (10) εργαζόμενους, που απολύθηκαν από την επιχείρησηΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ_Attica Electrical Equipment Manufacturing «ΜΑΒΗΛΕΚ ΑΒΕΕ» στην περιφέρεια επιπέδου NUTS 2 EL30 – Αττική (Attiki)

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ», (Κ.Δ.Β.Μ.) καλεί τους ως άνω ενδιαφερόμενους να ενημερωθούν για το έργο και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής σε αυτό, από 31/03/2023 έως 30/04/2023.

Ο σχολιασμός δεν είναι διαθέσιμος