Διευκρινίσεις αναφορικά με την Ενέργεια Β2 «Εξειδικευμένη Κατάρτιση / επιμόρφωση» του Έργου ΕΤΠ με κωδικό «EGF/2018/003 EL Attica publishing»

Ο σχολιασμός δεν είναι διαθέσιμος