Επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών ««Υπηρεσίες Συμβούλου για το έργο «EGF/2017/003 GR/Attica retail»

Διαβάστε την προκήρυξη εδώ

καθώς επίσης και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Ο σχολιασμός δεν είναι διαθέσιμος