ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ με κωδικό EGF/2021/008/ EL Attica Electrical Equipment Manufacturing»

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ», (Κ.Δ.Β.Μ.), στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης (Πρότασης) «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ EGF/2021/008/ EL Attica Electrical Equipment Manufacturing» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (έργο) με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ 27 ΤΗΣ NACE ΑΝΑΘ. 2 (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ) ΣΤΗΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ NUTS 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (EL30)», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για τους απολυμένους εργαζόμενους (ΕΤΠ) περιόδου 2021-2027», προβαίνει στη δημοσίευση δημόσιας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση Μητρώου Ωφελούμενων του έργου, αποκλειστικά από τους 206 πρώην εργαζόμενους, που απολύθηκαν, κατά την περίοδο 01/04/2021 έως 01/10/2021, από εταιρίες του κλάδου 27 ΤΗΣ NACE ΑΝΑΘ. 2 με τίτλο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, στην περιφέρεια Αττικής.

Ειδικότερα η Πρόσκληση αφορά σε:

  • Εκατόν εξήντα έξι (166) εργαζόμενους, που απολύθηκαν από την επιχείρηση «BSH ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝ. ΒΙΟΜ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στην περιφέρεια επιπέδου NUTS 2 EL30 – Αττική (Attiki)
  • Έξι (6) εργαζόμενους, που απολύθηκαν από την επιχείρηση «NEXANS ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΒΕ» στην περιφέρεια επιπέδου NUTS 2 EL30 – Αττική (Attiki)
  • Εφτά (7) εργαζόμενους, που απολύθηκαν από την επιχείρηση «SAMMLER Β. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ» στην περιφέρεια επιπέδου NUTS 2 EL30 – Αττική (Attiki)
  • Έξι (6) εργαζόμενους, που απολύθηκαν από την επιχείρηση «SELLER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ» στην περιφέρεια επιπέδου NUTS 2 EL30 – Αττική (Attiki)
  • Έντεκα (11) εργαζόμενους, που απολύθηκαν από την επιχείρηση «ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – G.E.M.A.» στην περιφέρεια επιπέδου NUTS 2 EL30 – Αττική (Attiki)
  • Δέκα (10) εργαζόμενους, που απολύθηκαν από την επιχείρησηΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ_Attica Electrical Equipment Manufacturing «ΜΑΒΗΛΕΚ ΑΒΕΕ» στην περιφέρεια επιπέδου NUTS 2 EL30 – Αττική (Attiki)

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ», (Κ.Δ.Β.Μ.) καλεί τους ως άνω ενδιαφερόμενους να ενημερωθούν για το έργο και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής σε αυτό, από 31/03/2023 έως 30/04/2023.

Νέο πρόγραμμα απασχόλησης για πρώην εργαζόμενους σε εκδοτικές εταιρίες της Αττικής

Τελικός Κατάλογος των Επιχειρηματικών Σχεδίων προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο υλοποίησης της Ενέργειας Γ «Προώθηση Επιχειρηματικότητας» για το Έργο με Κωδικό: «EGF/2018/003 EL/Attica publishing».

Επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών ««Υπηρεσίες Συμβούλου για το έργο «EGF/2017/003 GR/Attica retail»

Διαβάστε την προκήρυξη εδώ

καθώς επίσης και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Διακήρυξη για την παροχή υπηρεσιών Συμβούλου για το έργο «EGF/2017/003 GR/Attica retail» του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) Περιόδου 2014-2020

Στήριξη σε απολυμένους από επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου

Νέα Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

Σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται μέχρι τις 12/12/2018 η ημερομηνία λήξης για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα που αφορά στην ενίσχυση των 725 πρώην εργαζομένων που απολύθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 19 Απριλίου 2016 έως 19 Ιανουαρίου 2017 από εταιρείες του κλάδου του λιανικού εμπορίου σε διαφορετικές περιφέρειες της χώρας.

Το πρόγραμμα, με τον κωδικό «EGF/2017/003 GR/Attica retail» με τη συνδρομή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ), υποστηρίζει απολυμένους του κλάδου με ολοκληρωμένο πλέγμα δράσεων συμβουλευτικής, εκπαίδευσης και κατάρτισης, προώθησης στην απασχόληση και επιδότηση για τη σύσταση νέων επιχειρήσεων, προσαρμοσμένες στις ειδικές συνθήκες και ιδιαίτερες ανάγκες των ωφελούμενων. Σημειώνεται ότι προβλέπεται η καταβολή επιδομάτων συμμετοχής.

Κατάθεση αιτήσεων συμμετοχής και ειδικότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα http://www.eiead.gr  και στα τηλέφωνα 210.2120758 & -733

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι έχουν την δυνατότητα, για κάθε πληροφορία, να καταφεύγουν στις ιστοσελίδες του ΕΤΠ Ελλάδας http://egf-greece.gr, της ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚο http://eye-ekt.gr και του Υπουργείου Εργασίας http://www.ypakp.gr καθώς και στα τηλέφωνα 210.5271121, -363 & -155 της ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ

Κατεβάστε την ανακοίνωση

EGF/2017/003 ATTICA RETAIL

Ξεκίνησε το νέο Έργο με τίτλο: EGF/2017/003 ATTICA RETAIL. Το πρόγραμμα αφορά σε ενίσχυση των 725 πρώην εργαζομένων που απολύθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 19 Απριλίου 2016 έως 19 Ιανουαρίου 2017 από εταιρείες του κλάδου του λιανικού εμπορίου σε διαφορετικές περιφέρειες της χώρας.

Κατάθεση αιτήσεων συμμετοχής και ειδικότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα http://www.eiead.gr  και στα τηλέφωνα 210.2120758 & 733.

Στήριξη σε απολυμένους από επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

Σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται μέχρι τις 7/12/2018 η ημερομηνία λήξης για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα που αφορά στην ενίσχυση των 725 πρώην εργαζομένων που απολύθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 19 Απριλίου 2016 έως 19 Ιανουαρίου 2017 από εταιρείες του κλάδου του λιανικού εμπορίου σε διαφορετικές περιφέρειες της χώρας.
Το πρόγραμμα, με τον κωδικό «EGF/2017/003 GR/Attica retail» με τη συνδρομή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ), υποστηρίζει απολυμένους του κλάδου με ολοκληρωμένο πλέγμα δράσεων συμβουλευτικής, εκπαίδευσης και κατάρτισης, προώθησης στην απασχόληση και επιδότηση για τη σύσταση νέων επιχειρήσεων, προσαρμοσμένες στις ειδικές συνθήκες και ιδιαίτερες ανάγκες των ωφελούμενων. Σημειώνεται ότι προβλέπεται η καταβολή επιδομάτων συμμετοχής.
Κατάθεση αιτήσεων συμμετοχής και ειδικότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα http://www.eiead.gr και στα τηλέφωνα 210.2120758 & 733
Όλοι οι ενδιαφερόμενοι έχουν την δυνατότητα, για κάθε πληροφορία, να καταφεύγουν στις ιστοσελίδες του ΕΤΠ Ελλάδας http://egf-greece.gr, της ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚο http://eye-ekt.gr και του Υπουργείου Εργασίας http://www.ypakp.gr.

Κατεβάστε την ανακοίνωση

EGF/2015/011 – GR Supermarket Larissa – Περίπτωση της εταιρείας «Σουπερμάρκετ Λάρισα ΑΒΕΕ»

Το Έργο αφορούσε την ενίσχυση 1.100 ωφελουμένων ατόμων, ως εξής:

  • 557 απολυμένων ατόμων (422 εργαζόμενοι και 135 εργαζόμενοι – ιδιοκτήτες) της εταιρείας Σουπερμάρκετ Λάρισα ΑΒΕΕ, η οποία έχει τερματίσει τη δραστηριότητα της στη χώρα μας και
  • 543 νέων εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης, κατάρτισης, (NEETs), οι οποίοι είναι ηλικίας κάτω των 30 ετών (15-29 ετών) που βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης και οι οποίοι είναι οικονομικά μη ενεργοί ή άνεργοι ή μακροχρόνια άνεργοι, είτε είναι εγγεγραμμένοι ως αναζητούντες εργασία είτε όχι.

Το έργο εγκρίθηκε με προϋπολογισμό 10.780.000,00 ευρώ. Συγχρηματοδοτήθηκε κατά 60% από τη χρηματοδοτική συνεισφορά του ΕΤΠ 2014-2020 και κατά 40% από πόρους του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).  

Διήρκησε από 26/2/2016 έως 26/8/2018.

EGF/2014/018 – GR Attica Broadcasting -Περίπτωση 16 επιχειρήσεων της Περιφέρειας Αττικής του κλάδου με τίτλο: «Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών»

Το Έργο αφορούσε την ενίσχυση 928 ωφελουμένων, πρώην εργαζομένων σε 16 επιχειρήσεις της Περιφέρειας Αττικής του κλάδου με τίτλο «Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών», που έπαυσαν τη δραστηριότητα τους, είτε απέλυσαν εργαζόμενους εξαιτίας της οικονομικής κρίσης.

Το έργο εγκρίθηκε με προϋπολογισμό 8.410.000,00 ευρώ και συγχρηματοδοτήθηκε κατά 60% από τη χρηματοδοτική συνεισφορά του ΕΤΠ 2014-2020 και κατά 40% από πόρους του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).  

Διήρκησε από 3/11/2014 έως 28/5/2017.