Ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προτάσεων «EGF/2018/003 EL/Attica publishing»

Μπορείτε να πάθετε παραπάνω για το έργο εδώ.

Μπορείτε να βρείτε την Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προτάσεων για την υλοποίηση ενεργείων στο έργο με κωδικό EGF/2018/003 EL/Attica publishing: Ανοιχτή Πρόσκληση.

Ο σχολιασμός δεν είναι διαθέσιμος